MURO

Blockchain Academy México

Cursos finalizados en BAM

Platzi

Cursos finalizados en Platzi

LinkedIn Learning

Cursos finalizados en LinkedIn Learning

Coursera

Cursos finalizados en Coursera

Udemy

Cursos finalizados en Udemy

Workfront

Cursos finalizados en Workfront